GlobaltBeslutsstödFörFordonsIndustrin

vårkunskapÄrserstyrka

läsmer.

Skapar beslutsgrundandandeInsiktFör
fordonsindustrin

vårkunskapÄrserstyrka

läsmer.

Korrekt Och Aktuell.
Marknadsbevakning.

vårkunskapÄrserstyrka

läsmer.

en metodförpartnerskap

viförstårdeväxandeutmaningarsomvårakunderståriföfloch vi erbjuder de Verktyg ofkrävsförathhjälpademat fattarättbeslutochförbättrasin verksamhet。

InformeratBeslutsfattande.

六辑DET索姆VAR卷ATT汉拿呃组织修订于MED书房senaste信息详细信息Inom可能industrin我阿拉skeden AV produktens livscykel,弗兰inledande planering直到försäljningsframgång。

BeslutsstödFörFörfonsmarknaden.

 • Global Marknadsbevakning.

  信息和BanbrytandeLösningarSom Skapar Tentrentens Marknad

 • aktuell信息

  Låtervårakuneratgöraverkligtinformerade starticiska och taktiska beslut

 • Skräddarsydda分析仪

  LösningarOchTjänsterFörEttBrettSpan Av Utmaningar Inom Fordonsindustrin

 • JatoföddesurÖnskanattGönraBeslutsfattandeFordonsIndustrinEnklare。

  VårtursprungligaÅtagandeatter erbjuda kunderna exakt,Korrekt Och AktuellInformationFörblirKärnanIVårGrundsynPå的研究。VIÄRSTELTAÖVERVÅRFörmågaTRAPAPAVERKLIGINSIKT SOMGERVÅRAKUNDERMÖJLIGHETVINNAKONKURENSKAFTPÅINMARNMarknad

  杰克沙菲兰- Grundare OchOrdförande